FAZILA-IFETA (SALIH) GUTA rođ. KUČUK

Objavljeno na 12. Jula 2017.
Pod Umrli

MELĆA (ŠAĆIR) BAJROVIĆ rođ. CERNICA

Objavljeno na 12. Jula 2017.
Pod Umrli