SALIHA (DŽANO) BAŠIĆ rođ. OVČINA

Objavljeno na 8. Februara 2018.
Pod Umrli

HASAN (MUŠAN) DELIĆ

Objavljeno na 8. Februara 2018.
Pod Umrli

JAKUP (ZAHIR) ROVČANIN

Objavljeno na 8. Februara 2018.
Pod Umrli

hadži SEVLA (OMER) GRBO rođ. BRKIĆ

Objavljeno na 8. Februara 2018.
Pod Umrli

MURTIJA (RAMO) BULJUBAŠIĆ rođ. MULAHMETOVIĆ

Objavljeno na 8. Februara 2018.
Pod Umrli