ŠABAN (AGAN) PALJEVAC

Objavljeno na 10. Februara 2018.
Pod Umrli

SEVDA (DAUT) DULJEVIĆ rođ. KURTANOVIĆ

Objavljeno na 10. Februara 2018.
Pod Umrli

hadži SADIKA (MUJO) HABIBOVIĆ rođ. GADŽO

Objavljeno na 10. Februara 2018.
Pod Umrli

hadži SALIH (MUJAGA) JUSUPOVIĆ

Objavljeno na 10. Februara 2018.
Pod Umrli

SALKO (ĆAMIL) HRELJIĆ

Objavljeno na 10. Februara 2018.
Pod Umrli