NAFIJA (ŠERIF) SEJDIĆ rođ. SRNA

Objavljeno na 20. Februara 2018.
Pod Umrli

SABIHA (ZAJKO) OSMIĆ rođ. LILIĆ

Objavljeno na 20. Februara 2018.
Pod Umrli

MUNEVERA (HASAN) ČENGIĆ

Objavljeno na 20. Februara 2018.
Pod Umrli

SULEJMAN (SAFET) MUJAN

Objavljeno na 20. Februara 2018.
Pod Umrli

SABIRA (ALJO) NIKOČEVIĆ rođ. CIRIKOVIĆ (1923. – 2018.)

Objavljeno na 20. Februara 2018.
Pod Umrli

AZRA (ZEĆIR) SALIHAGIĆ rođ. KASUMIĆ

Objavljeno na 20. Februara 2018.
Pod Umrli

HASIBA (DERVO) KAJMOVIĆ rođ. TRNKA

Objavljeno na 20. Februara 2018.
Pod Umrli