JASMINKA (SULJO) MILINOVIĆ rođ. GANIĆ

Objavljeno na 11. Oktobra 2018.
Pod Umrli

hadži VEZIRA (MUJO) KALAFAT rođ. KURTIĆ

Objavljeno na 11. Oktobra 2018.
Pod Umrli