ISMETA (HALIM) CRNETA rođ. ĆIŠIJA

Objavljeno na 12. Oktobra 2018.
Pod Umrli

SADETA (HASIB) KUKAVICA rođ. AGANOVIĆ

Objavljeno na 12. Oktobra 2018.
Pod Umrli

HASIB (DERVIŠ) SUDAR

Objavljeno na 12. Oktobra 2018.
Pod Umrli

KADIRA (RAGIB) SOFTIĆ rođ. RAMIĆ

Objavljeno na 12. Oktobra 2018.
Pod Umrli

RAMO (ADIL) KARIĆ

Objavljeno na 12. Oktobra 2018.
Pod Umrli

ŠEVALA (HASAN) ARUKOVIĆ rođ. MEMIŠEVIĆ

Objavljeno na 12. Oktobra 2018.
Pod Umrli