ŠERIFA (MURAT) ĆUTUK rođ. BUKVA

Objavljeno na 2. Novembra 2018.
Pod Umrli

hadži MEHO (hadži TAHIR) BABIĆ

Objavljeno na 2. Novembra 2018.
Pod Umrli

SEHVETA (MEHMEDALIJA) IVAZOVIĆ rođ. DOLJANČIĆ

Objavljeno na 2. Novembra 2018.
Pod Umrli

ZIJAD (ENIZ) BAŠIĆ

Objavljeno na 2. Novembra 2018.
Pod Umrli

NURA (NAZIF) KORMAN rođ. MURTIĆ

Objavljeno na 2. Novembra 2018.
Pod Umrli

MUNIB (RAŠID) OVČINA

Objavljeno na 2. Novembra 2018.
Pod Umrli