MINA (ABID) PRLJAČA rođ. SIJAMIĆ

Objavljeno na 31. Januara 2019.
Pod Umrli

HAŠIM (HRUSTEM) DŽANKO

Objavljeno na 31. Januara 2019.
Pod Umrli

SIRADŽ (JAKUB) HANDŽIĆ

Objavljeno na 31. Januara 2019.
Pod Umrli

HASAN (VELIJA) PINJO

Objavljeno na 31. Januara 2019.
Pod Umrli