Umrli

ISMETA (ASIM ) HADŽIHASANOVIĆ rođ. OPRAŠIĆ

Objavljeno na 23. Septembra 2018.
Pod Umrli

KANA (HILMI- beg) HADŽIĆ rođ. HADŽIHASANOVIĆ

Objavljeno na 23. Septembra 2018.
Pod Umrli

SMAJO (JUSA) SIJAMIĆ

Objavljeno na 23. Septembra 2018.
Pod Umrli

HALIMA (AVDO) NIKŠIĆ rođ. MUŠANOVIĆ

Objavljeno na 22. Septembra 2018.
Pod Umrli

HANEFIJA (HAZIR) ČOLAKOVIĆ

Objavljeno na 21. Septembra 2018.
Pod Umrli

ZAJIM (EDHEM) SPAHIJA

Objavljeno na 21. Septembra 2018.
Pod Umrli

ADEM (ISMET) MEKIĆ

Objavljeno na 20. Septembra 2018.
Pod Umrli

MEVLA (RAŠID) SELIMOVIĆ rođ. KISELICA

Objavljeno na 20. Septembra 2018.
Pod Umrli

hadži ŠERIF (RAŠID) VEJSILOVIĆ

Objavljeno na 19. Septembra 2018.
Pod Umrli

MUNIRA (OSMAN) ČIZMOVIĆ rođ. ŠAHIĆ

Objavljeno na 19. Septembra 2018.
Pod Umrli