Umrli

FAHRIJA (OMER) KASAPOVIĆ rođ. MUNTIĆ

Objavljeno na 16. Januara 2019.
Pod Umrli

AMIR (SELIM) KARIŠIK

Objavljeno na 15. Januara 2019.
Pod Umrli

SEDINA (SAFET) ČAUŠEVIĆ rođ. ČALIJA

Objavljeno na 15. Januara 2019.
Pod Umrli

ZULFIJA (HASAN) KAJMOVIĆ rođ. POLJAK

Objavljeno na 15. Januara 2019.
Pod Umrli

DŽEMA (SELIM) PILAV rođ. DŽAKA

Objavljeno na 15. Januara 2019.
Pod Umrli

AIŠA (ABID) DEDIĆ rođ. MULAOSMANOVIĆ

Objavljeno na 14. Januara 2019.
Pod Umrli

NAZIF (RIZVO) RANICA

Objavljeno na 14. Januara 2019.
Pod Umrli

MUSTAFA (HALIM) ŠONJA

Objavljeno na 14. Januara 2019.
Pod Umrli

HASIBA (HASIB) ŠALAKA rođ. SALČIN

Objavljeno na 14. Januara 2019.
Pod Umrli

hadži EMINA (UZEIR) VILA rođ. SELAK

Objavljeno na 14. Januara 2019.
Pod Umrli