FIRMA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Naziv društva: „Jedileri“ d. o . o. za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju – Sarajevo
Skraćena oznaka društva: „Jedileri“ d. o. o. Sarajevo


Pogledaj na većoj mapi

Sjedište društva je:
Općina Stari Grad Sarajevo
Ul. Bistrik do br. 8
71000  Sarajevo

Kontakt telefoni:
Fiksni broj telefona: +387 33 712 800, aktivan 24 sata
Fax linija: +387 33 712 801

E-mail adrese:
jedileri1@bih.net.ba
jedileri@gmail.com

Brojevi mobilnih telefona:
+387 61 490 592
+387 61 482 560
+387 61 246 064
+387 61 859 836
+387 61 335 556