Pokopno društvo «Jedileri» d. o. o. za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju – Sarajevo Rješenjem o upisu subjekta upisa u sudski registar kod Kantonalnog Suda Sarajevo, registrovano je 28. 11. 2003. godine, a osnivač je Islamska zajednica u BiH – Medžlis Islamske zajednice Sarajevo.

Objekat je namjenski opremljen savremenom opremom.  Objekat posjeduje gasulhane sa dvije rashladne komore (ženska i muška) sa po 6 mjesta.

Dakle, obezbijeđene su sve pretpostavke da se umrli opreme i isprate na Ahiret po šerijatskim propisima, humano i ljudski, kao to priliči muslimanu.

Put do registracije Društva nije bio nimalo jednostavan iz razloga nužnosti obezbjeđenja materijalnih pretpostavki i obezbjeđenja dokumentacije potrebne za zadovoljenje zahtjevne zakonske regulative. Djelatnost preduzeća, a posebno osnovna djelatnost pogrebne usluge, su svrstane u kategoriju komunalnih usluga od “općeg društvenog interesa” te podliježu posebnoj zakonskoj regulativi.

Do imenovanja direktora Društva 01. 09. 2004. godine, poslove V. D. direktora obavljao je gospodin Esad Karahmet koji je zajedno sa Izvršnim odborom Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo i Muftijstvom Sarajevo dao najveći udio u stvaranju pretpostavki za uspješnu registraciju i početak rada Društva.

Period od imenovanja direktora Društva do svečanog otvaranja 01. 10. 2004. godine obilježavaju aktivnosti na stvaranju pretpostavki za početak rada: administrativnih, materijalnih, materijalno-tehničkih, kadrovskih, te medijske prezentacije otvaranja i otpočinjenja sa radom.

U skladu sa zakonskim propisima pripremljena su, donešena i ažuriraju se sva neophodna akta za funkcionisanje Društva (pravilnici i programi, ukupno 11), te sklopljeni ugovori sa subjektima od značaja za djelatnost Društva (18), što je omogučilo brže i jednostavnije djelovanje u bavljenju registrovanom djelatnosti na području Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo i Kantona Sarajevo.

Svoj rad privredno društvo „Jedileri“ d. o. o. Sarajevo temelji  na odrednicama Statuta Društva, smjernicama i zaključcima Nadzornog odbora Društva, Programu rada i Mjerama za unapređenje rada Društva.

Strana: 1 2 3

Postanite član

Lica koja su navršila 40 godina starosti u obavezi su plaćati takozvani pristupni iznos (pristupnica), a nivo pristupnice koju plaća lice koje želi biti članom za finansiranje usluga ukupa određuje se prema godinama starosti nosioca članstva i činjenici o članstu u Islamskoj zajednici
Saznaj više

Kontaktirajte nas

U slučaju bilo kakvih pitanja, možete nas kontaktirati putem telefona, emaila ili direktno u našim prostorijama. Kontakt podaci su navedeni u sekciji Kontakt. Na telefon smo dostupni smo 24 sata dnevno.
Saznaj više