Ideja o obnavljanju rada, nekad ugašenog Muslimanskog pokopnog društva „Jedileri“ (osnovano 1923. godine) te izgradnji gasulhane u organizaciji Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo je odavno prisutna. Zašto?

Gasulenje, opremanje mejjita, te klanjanje dženaze su vjerski obredi. Izostavljanjem bilo čega od navedenog, dženaza – ukop nije valjan.

Islamska zajednica u BiH se brine i podstiče muslimane da izvršavaju svoje vjerske dužnosti od rođenja pa do preseljenja na drugi – bolji svijet. Nakon rođenja, djetetu se daje ime (akika), organizuje se i izvodi mektebska nastava, vjeronauka u školama, priređuju šerijatska vjenčanja, u džamijama se obavljaju dnevni namazi, džume, teravih i bajram namazi, predavanja, tribine, te druge vjerske aktivnosti.

Preseljenje na Ahiret je zaokruženje ovozemaljskog življenja. …“mi smo Allahovi i mi ćemo se Njemu vratiti“ (Kur an). Kako Islamska zajednica brine o organizaciji vjerskog života muslimana od rođenja, normalan je slijed da se bavi i organizacijom dženaza sa svim onim šta to podrazumijeva.

Realizaciji ideje izgradnje gasulhane, ozbiljno se pristupilo 1995. i 1996. godine. Izrađena je idejna i izvedbena dokumentacija, određena lokacija, dobivena građevinska dozvola.

U jesen 1997. godine započeti su građevinski radovi. Gradnja objekta finansirana je isključivo sredstvima Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo, bez kreditnih zaduženja ili bez bilo kakvih pozajmica. Zbog toga je proces gradnje trajao nešto duže. Po  završetku građevinsko – zanatskih radova obavljen je tehnički prijem. Izgrađen je veoma lijep objekat površine cca 450 m2, sa svim sadržajima za pripremanje dženaza (prijem, gasulenje, opremanje, odvoz na mezaristan).

Shodno pozitivnim zakonskim propisima, u septembru 2003. godine, Izvršni odbor Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo donio je Odluku o osivanju pokopnog društva „Jedileri“ za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju – Sarajevo, a odobrenje na Odluku je dao Sabor Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, kao najviše predstavničko tijelo u Islamskoj zajednici BiH.

Pokopno društvo «Jedileri» d. o. o. za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju – Sarajevo Rješenjem o upisu subjekta upisa u sudski registar kod Kantonalnog Suda Sarajevo, registrovano je 28. 11. 2003. godine, a osnivač je Islamska zajednica u BiH – Medžlis Islamske zajednice Sarajevo.

Objekat je namjenski opremljen savremenom opremom.  Objekat posjeduje gasulhane sa dvije rashladne komore (ženska i muška) sa po 6 mjesta.

Dakle, obezbijeđene su sve pretpostavke da se umrli opreme i isprate na Ahiret po šerijatskim propisima, humano i ljudski, kao to priliči muslimanu.

Put do registracije Društva nije bio nimalo jednostavan iz razloga nužnosti obezbjeđenja materijalnih pretpostavki i obezbjeđenja dokumentacije potrebne za zadovoljenje zahtjevne zakonske regulative. Djelatnost preduzeća, a posebno osnovna djelatnost pogrebne usluge, su svrstane u kategoriju komunalnih usluga od “općeg društvenog interesa” te podliježu posebnoj zakonskoj regulativi.

Do imenovanja direktora Društva 01. 09. 2004. godine, poslove V. D. direktora obavljao je gospodin Esad Karahmet koji je zajedno sa Izvršnim odborom Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo i Muftijstvom Sarajevo dao najveći udio u stvaranju pretpostavki za uspješnu registraciju i početak rada Društva.

Period od imenovanja direktora Društva do svečanog otvaranja 01. 10. 2004. godine obilježavaju aktivnosti na stvaranju pretpostavki za početak rada: administrativnih, materijalnih, materijalno-tehničkih, kadrovskih, te medijske prezentacije otvaranja i otpočinjenja sa radom.

U skladu sa zakonskim propisima pripremljena su, donešena i ažuriraju se sva neophodna akta za funkcionisanje Društva (pravilnici i programi, ukupno 11), te sklopljeni ugovori sa subjektima od značaja za djelatnost Društva (18), što je omogučilo brže i jednostavnije djelovanje u bavljenju registrovanom djelatnosti na području Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo i Kantona Sarajevo.

Svoj rad privredno društvo „Jedileri“ d. o. o. Sarajevo temelji  na odrednicama Statuta Društva, smjernicama i zaključcima Nadzornog odbora Društva, Programu rada i Mjerama za unapređenje rada Društva.

U skladu sa Zakonom o fiskalnim sistemima i Zakonom o fiskalnim kasama, pravovremeno je izvršena priprema i obezbijeđeni program, fiskalna oprema i obuka, te je u zakonom predviđenom roku obavljen postupak stavljanja fiskalnog uređaja u funkciju evidentiranja prometa i regulisanja prometa preko fiskalne kase ( sa fiskalizacijom se otpočelo 1. aprila, a zakonski rok bio je 15. august 2011. godine

Društvo je registrovano kao preduzeće za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju i to je osnovni segment rada Društva. Odluku o proširenju nekim dugim djelatnostima  rada,  ako to procijeni da treba, donjet će osnivač Društva, odnosno Skupština Društva.

Pogrebna djelatnost je osnovna djelatnost ovoga Društva i obuhvata niz aktivnosti koje je potrebno uraditi kako bi na kvalitetan način bio izvršen tehnički dio dženaze i umrli na dostojanstven način bio ispraćen do krajnjeg odredišta ovoga prolaznoga svijeta – mezaristana, a što obuhvata: prijavu smrtnog slučaja, prijevoz umrlog do gasulhane, zavođenje podataka u knjige evidencija, izradu posmrtnica, objavu posmrtnica u informativnim glasilima, izradu i naplatu računa, razmjenu podataka i informacija kada je to potrebno sa subjektima od značaja za djelatnost Društva, kompletiranje pokopne opreme, te poslije vjerskog čina gasulenja i opremanja,  prijevoz rahmetlije do izabranog mezaristana.

Primjerom uspješnog formiranja ovog Društva, u organizaciji većeg broja medžlisa na području cijele Bosne i Hercegovine formirana su i djeluju ovakva ili slična društva (Mostaru, Zenici, Bugojnu, Zavidovićima, Goraždu, Srebrenici i sl.); od strane pokopnog društva «Jedileri»  istim je pružana kontinuirana stručna i druga podrška.

Normalno, formiranje društva nije samo sebi cilj. Osnovni zadatak jeste da se iz sredstava ostvarene dobiti,  (Odluku donosi Skuptina Društva), omogući – pomogne  realizaciji projekata  koji su od općeg interesa Islamske zajednice u BiH, a posebno interesa osnivača Društva – Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo i Muftijstva Sarajevo (projekti se odnose na potpomaganje djelatnosti vjersko – prosvjetne službe Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo (nabavka mektebskih učionica, nabavka učila, sanacija vjerskih objekata, učestvovanje u izgradnji novih vjerskih objekata, pomoć u realizaciji manifestacija u organizaciji Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo), kao i pomoć u realizaciji  prijekata Radio televizije Islamske zajednice u BiH – Radio „BIR“ – a, Gazi Husrev – begove medrese, Fakulteta  Islamskih Nauka, Udruženja Ilmijje, Preporoda, te pomoć u obnovi porušenih vjerskih objekata na području Istočne Bosne. U svim navedenim  aktivnostima, u okviru mogućnosti,   od osnivanja pa do danas, ovo Društvo je učestvovalo.

Sve gore navedeno, trebalo bi biti osnovna vodilja i osnovni motiv kod opredjeljenja građana u izboru i davanju povjerenja pokopnom društvu Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo –  PD „Jedileri“ d. o. o. Sarajevo.

Pročitaj više