Kontakt telefon:
Telefon: +387 33 712 800
(aktivan 24 sata)
Fax: +387 33 712 801

Historijat

Ideja o obnavljanju rada, nekad ugašenog Muslimanskog pokopnog društva „Jedileri“, osnovanog 1923. godine, te izgradnji gasulhane u organizaciji Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo je odavno prisutna.

Gasul, opremanje mejjita, te klanjanje dženaze su vjerski obredi. Izostavljanjem bilo čega od navedenog, dženaza-ukop nije valjan.

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini se brine i podstiče muslimane da izvršavaju svoje vjerske dužnosti od rođenja pa do preseljenja na drugi-bolji svijet.

Nakon rođenja, djetetu se daje ime (akika), organizuje se i izvodi mektebska nastava, vjeronauka u školama, priređuju šerijatska vjenčanja, u džamijama se obavljaju dnevni namazi, džume, teravih i bajram namazi, predavanja, tribine, te druge vjerske aktivnosti.

Preseljenje na Ahiret je zaokruženje ovozemaljskog življenja. …“mi smo Allahovi i mi ćemo se Njemu vratiti“ (Kur’an). Kako Islamska zajednica brine o organizaciji vjerskog života muslimana od rođenja, normalan je slijed da se bavi i organizacijom dženaza sa svim onim šta ta organizacija podrazumijeva.

Realizaciji ideje izgradnje gasulhane, pristupilo se 1995. i 1996. godine. Izrađena je idejna i izvedbena dokumentacija, određena lokacija, dobivena građevinska dozvola.

U jesen 1997. godine započeti su građevinski radovi. Gradnja objekta finansirana je isključivo sredstvima Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo. Po  završetku građevinsko – zanatskih radova obavljen je tehnički prijem. Izgrađen je veoma lijep objekat površine 450 m2, sa svim sadržajima za pripremanje dženaza (prijem, gasuljenje, opremanje, odvoz na mezaristan).

Shodno pozitivnim zakonskim propisima, u septembru 2003. godine, Izvršni odbor Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo donio je Odluku o osivanju pokopnog društva „Jedileri“ d.o.o. Sarajevo, za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju, a odobrenje na Odluku je dao Sabor Islamske zajednice.

Pokopno društvo «Jedileri» d. o. o. za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju – Sarajevo Rješenjem o upisu subjekta u sudski registar kod Kantonalnog Suda Sarajevo, registrovano je 28. Novembra 2003. godine, a osnivač je Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini – Medžlis Islamske zajednice Sarajevo.

Objekat je namjenski opremljen savremenom opremom.  Objekat posjeduje gasulhane sa dvije rashladne komore (ženska i muška), čime su obezbijeđene sve pretpostavke da se umrli opreme i isprate na Ahiret u skladu sa šerijatskim propisima.

Put do registracije Društva nije bio nimalo jednostavan iz razloga nužnosti obezbjeđenja materijalnih pretpostavki i obezbjeđenja dokumentacije potrebne za zadovoljenje zakonske regulative. Djelatnost preduzeća, a posebno osnovna djelatnost, pogrebne usluge, su svrstane u kategoriju komunalnih usluga od “općeg društvenog interesa” te podliježu posebnoj zakonskoj regulativi.

Do imenovanja direktora Društva 01. 09. 2004. godine, poslove V. D. direktora obavljao je gospodin Esad Karahmet koji je zajedno sa Izvršnim odborom Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo i Muftijstvom sarajevskim dao najveći udio u stvaranju pretpostavki za uspješnu registraciju i početak rada Društva.

Period od imenovanja direktora Društva do svečanog otvaranja 01. 10. 2004. godine obilježavaju aktivnosti na stvaranju pretpostavki za početak rada: administrativnih, materijalnih, materijalno-tehničkih, kadrovskih, te medijske prezentacije otvaranja i otpočinjenja sa radom.

U skladu sa zakonskim propisima pripremljena su, donešena i ažuriraju se sva neophodna akta za funkcionisanje Društva, te sklopljeni ugovori sa subjektima od značaja za djelatnost Društva, što je omogućilo brže i jednostavnije djelovanje u bavljenju registrovanom djelatnosti na području Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo i Kantona Sarajevo.

Svoj rad privredno društvo „Jedileri“ d. o. o. Sarajevo temelji  na odrednicama Statuta Društva, smjernicama i zaključcima Skupštine Društva, programu rada i mjerama za unapređenje rada Društva.

U skladu sa Zakonom o fiskalnim sistemima i Zakonom o fiskalnim kasama, pravovremeno je izvršena priprema i obezbijeđen program, fiskalna oprema i obuka, te je u zakonom predviđenom roku obavljen postupak stavljanja fiskalnog uređaja u funkciju evidentiranja prometa i regulisanja prometa preko fiskalne kase.

Pogrebna djelatnost je osnovna djelatnost ovoga Društva i obuhvata niz aktivnosti koje je potrebno uraditi kako bi na kvalitetan način bio izvršen tehnički dio dženaze i umrli na dostojanstven način bio ispraćen do krajnjeg odredišta ovoga prolaznoga svijeta-mezaristana, a što obuhvata:

  • prijavu smrtnog slučaja,
  • prijevoz umrlog do gasulhane,
  • zavođenje podataka u knjige evidencija,
  • izradu posmrtnica,
  • objavu posmrtnica u informativnim glasilima,
  • izradu i naplatu računa,
  • razmjenu podataka i informacija kada je to potrebno sa subjektima od značaja za djelatnost Društva,
  • kompletiranje pokopne opreme,
  • prijevoz rahmetlije do izabranog mezaristana poslije vjerskog čina gasuljenja i opremanja. 

Sve gore navedeno, i osnovna intencija za osnivanje Društva, može biti vodilja i motiv kod opredjeljenja građana u izboru i davanju povjerenja pokopnom društvu Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo-PD „Jedileri“ d. o. o. Sarajevo.