Kontakt telefon:
Telefon: +387 33 712 800
(aktivan 24 sata)
Fax: +387 33 712 801

Prijava smrtnog slučaja

Prijavu smrtnog slučaja vrši uži član porodice, a dokumentacija koja je neophodna da bi se organizovao ukop je:

  • potvrda o smrti (važna je porodici za vađenje matičnog dokumenta Izvod iz MKU) i
  • dozvola za ukop (dokument potreban pokopnom  društvu).

Ukop umrle osobe se ne može obaviti dok se ne obavi pregled umrlog. Pregled umrle osobe vrši doktor medicine (mrtvozornik).

Vrijeme i uzrok smrti građana umrlih u zdravstvenoj ustanovi utvrđuje doktor medicine te ustanove, a  uzrok i vrijeme smrti nastale izvan zdravstvene ustanove utvrđuje, po pravilu, ljekar mrtvozornik- uposlenik JU „Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo“  ili ljekar mrtvozornik – uposlenik JU „Domovi zdravlja Kantona Sarajevo“, te nakon pregleda izdaje zakonom propisanu dokumentaciju (dozvola za ukop i potvrda o smrti).

U slučaju kada iz određenih razloga nije obezbijeđena navedena dokumenttaciju, pokopno društvo „Jedileri“ d. o. o. Sarajevo  će pokrenuti aktivnosti na pribavljanju iste.

Matični dokument – izvod iz MKU (smrtni list) dobiva se u matičnom uredu općine prebivališta. Zakonski rok za pribavljanje smrtnog lista jeste 30 dana od dana smrti, a za dobivanje istog  potrebno je obezbijediti sljedeća dokumenta:

  • Izvod iz MKR,
  • Izvod iz MKV (za udate i oženjene),
  • Potvrda o smrti ( dva originalna primjerka),
  • Kopija lične karte