Kontakt telefon:
Telefon: +387 33 712 800
(aktivan 24 sata)
Fax: +387 33 712 801

Datum preseljenja:

Četvrtak,
29.07.2021.

Dženaza:

Ponedjeljak,
02.08.2021. u
12:15h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Petak,
30.07.2021.

Dženaza:

Ponedjeljak,
02.08.2021. u
16:00h
Mezarje: GRLIČIĆA BRDO

Datum preseljenja:

Petak,
30.07.2021.

Dženaza:

Ponedjeljak,
02.08.2021. u
12:15h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Srijeda,
28.07.2021.

Dženaza:

Ponedjeljak,
02.08.2021. u
13:30h
Mezarje: BARE

Datum preseljenja:

Četvrtak,
29.07.2021.

Dženaza:

Subota,
31.07.2021. u
15:00h
Mezarje: GRLIČIĆA BRDO

Datum preseljenja:

Četvrtak,
29.07.2021.

Dženaza:

Subota,
31.07.2021. u
15:30h
Mezarje: GRLIČIĆA BRDO

Datum preseljenja:

Četvrtak,
29.07.2021.

Dženaza:

Subota,
31.07.2021. u
17:15h
Mezarje: NIŠAN - JARČEDOLI

Datum preseljenja:

Petak,
30.07.2021.

Dženaza:

Subota,
31.07.2021. u
14:00h
Mezarje: POMOL - MILIĆI

Datum preseljenja:

Četvrtak,
29.07.2021.

Dženaza:

Subota,
31.07.2021. u
13:45h
Mezarje: CRKVICE - ZENICA

Datum preseljenja:

Srijeda,
28.07.2021.

Dženaza:

Subota,
31.07.2021. u
14:30h
Mezarje: GRLIČIĆA BRDO

Datum preseljenja:

Četvrtak,
29.07.2021.

Dženaza:

Subota,
31.07.2021. u
13:15h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Srijeda,
28.07.2021.

Dženaza:

Subota,
31.07.2021. u
12:45h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Srijeda,
28.07.2021.

Dženaza:

Petak,
30.07.2021. u
14:15h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Srijeda,
28.07.2021.

Dženaza:

Petak,
30.07.2021. u
14:45h
Mezarje: VLAKOVO