Kontakt telefon:
Telefon: +387 33 712 800
(aktivan 24 sata)
Fax: +387 33 712 801

Datum preseljenja:

Srijeda,
08.12.2021.

Dženaza:

Subota,
11.12.2021. u
12:15h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Utorak,
07.12.2021.

Dženaza:

Petak,
10.12.2021. u
h
Mezarje: ULCINJ - CRNA GORA

Datum preseljenja:

Srijeda,
08.12.2021.

Dženaza:

Četvrtak,
09.12.2021. u
14:00h
Mezarje: HAMBINA CARINA

Datum preseljenja:

Utorak,
07.12.2021.

Dženaza:

Četvrtak,
09.12.2021. u
12:15h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Utorak,
07.12.2021.

Dženaza:

Četvrtak,
09.12.2021. u
14:30h
Mezarje: ŠAHBEGOVIĆI - SOKOLAC

Datum preseljenja:

Ponedjeljak,
06.12.2021.

Dženaza:

Četvrtak,
09.12.2021. u
12:15h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Srijeda,
08.12.2021.

Dženaza:

Četvrtak,
09.12.2021. u
13:00h
Mezarje: HAMBINA CARINA

Datum preseljenja:

Srijeda,
08.12.2021.

Dženaza:

Četvrtak,
09.12.2021. u
12:45h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Utorak,
07.12.2021.

Dženaza:

Srijeda,
08.12.2021. u
14:00h
Mezarje: BUDMOLIĆI

Datum preseljenja:

Ponedjeljak,
06.12.2021.

Dženaza:

Srijeda,
08.12.2021. u
12:15h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Subota,
04.12.2021.

Dženaza:

Srijeda,
08.12.2021. u
14:15h
Mezarje: VILOVAC - TARČIN

Datum preseljenja:

Četvrtak,
02.12.2021.

Dženaza:

Srijeda,
08.12.2021. u
09:30h
Mezarje: NEU ISENBURG

Datum preseljenja:

Ponedjeljak,
06.12.2021.

Dženaza:

Srijeda,
08.12.2021. u
12:45h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Ponedjeljak,
06.12.2021.

Dženaza:

Srijeda,
08.12.2021. u
14:15h
Mezarje: VLAKOVO