Kontakt telefon:
Telefon: +387 33 712 800
(aktivan 24 sata)
Fax: +387 33 712 801

Datum preseljenja:

Srijeda,
22.09.2021.

Dženaza:

Subota,
25.09.2021. u
11:30h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Četvrtak,
23.09.2021.

Dženaza:

Subota,
25.09.2021. u
16:30h
Mezarje: BOROVI - SVRAKE

Datum preseljenja:

Četvrtak,
23.09.2021.

Dženaza:

Subota,
25.09.2021. u
13:15h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Četvrtak,
23.09.2021.

Dženaza:

Subota,
25.09.2021. u
16:15h
Mezarje: UGORSKO - VOGOŠĆA

Datum preseljenja:

Četvrtak,
23.09.2021.

Dženaza:

Subota,
25.09.2021. u
13:30h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Petak,
24.09.2021.

Dženaza:

Subota,
25.09.2021. u
16:30h
Mezarje: SUHODO - BUTMIR

Datum preseljenja:

Srijeda,
22.09.2021.

Dženaza:

Petak,
24.09.2021. u
14:15h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Četvrtak,
23.09.2021.

Dženaza:

Petak,
24.09.2021. u
14:30h
Mezarje: BARE

Datum preseljenja:

Četvrtak,
23.09.2021.

Dženaza:

Petak,
24.09.2021. u
14:00h
Mezarje: KOVAČI - HRASNICA

Datum preseljenja:

Četvrtak,
23.09.2021.

Dženaza:

Petak,
24.09.2021. u
16:30h
Mezarje: VARDIŠTE - PAZARIĆ

Datum preseljenja:

Srijeda,
22.09.2021.

Dženaza:

Petak,
24.09.2021. u
14:30h
Mezarje: OSOVO - ROGATICA

Datum preseljenja:

Srijeda,
22.09.2021.

Dženaza:

Petak,
24.09.2021. u
16:30h
Mezarje: HAREM DŽAMIJE HADŽI DŽAFER PROVARE

Datum preseljenja:

Utorak,
21.09.2021.

Dženaza:

Četvrtak,
23.09.2021. u
11:30h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Nedjelja,
19.09.2021.

Dženaza:

Četvrtak,
23.09.2021. u
14:15h
Mezarje: VLAKOVO