Kontakt telefon:
Telefon: +387 33 712 800
(aktivan 24 sata)
Fax: +387 33 712 801

Datum preseljenja:

Ponedjeljak,
23.05.2022.

Dženaza:

Srijeda,
25.05.2022. u
14:00h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Nedjelja,
22.05.2022.

Dženaza:

Srijeda,
25.05.2022. u
14:00h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Nedjelja,
22.05.2022.

Dženaza:

Utorak,
24.05.2022. u
14:00h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Nedjelja,
22.05.2022.

Dženaza:

Utorak,
24.05.2022. u
17:00h
Mezarje: NIŠAN - JARČEDOLI

Datum preseljenja:

Nedjelja,
22.05.2022.

Dženaza:

Utorak,
24.05.2022. u
14:00h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Nedjelja,
22.05.2022.

Dženaza:

Utorak,
24.05.2022. u
14:00h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Nedjelja,
22.05.2022.

Dženaza:

Utorak,
24.05.2022. u
14:00h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Nedjelja,
22.05.2022.

Dženaza:

Utorak,
24.05.2022. u
14:00h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Nedjelja,
22.05.2022.

Dženaza:

Utorak,
24.05.2022. u
14:00h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Nedjelja,
22.05.2022.

Dženaza:

Utorak,
24.05.2022. u
17:15h
Mezarje: GRLIČIĆA BRDO