Kontakt telefon:
Telefon: +387 33 712 800
(aktivan 24 sata)
Fax: +387 33 712 801

Datum preseljenja:

Srijeda,
27.09.2023.

Dženaza:

Petak,
29.09.2023. u
14:30h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Nedjelja,
24.09.2023.

Dženaza:

Petak,
29.09.2023. u
14:30h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Četvrtak,
28.09.2023.

Dženaza:

Petak,
29.09.2023. u
16:15h
Mezarje: PAŠIĆA MEZARJE - BOJNIK

Datum preseljenja:

Srijeda,
27.09.2023.

Dženaza:

Petak,
29.09.2023. u
14:30h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Četvrtak,
28.09.2023.

Dženaza:

Petak,
29.09.2023. u
16:15h
Mezarje: LUKAVAC - BJELAŠNICA

Datum preseljenja:

Četvrtak,
28.09.2023.

Dženaza:

Petak,
29.09.2023. u
16:20h
Mezarje: KUĆICE

Datum preseljenja:

Utorak,
26.09.2023.

Dženaza:

Četvrtak,
28.09.2023. u
16:15h
Mezarje: NIŠAN - JARČEDOLI

Datum preseljenja:

Utorak,
26.09.2023.

Dženaza:

Četvrtak,
28.09.2023. u
14:00h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Srijeda,
27.09.2023.

Dženaza:

Četvrtak,
28.09.2023. u
13:30h
Mezarje: VRAGOLOVI - ROGATICA

Datum preseljenja:

Srijeda,
27.09.2023.

Dženaza:

Četvrtak,
28.09.2023. u
14:00h
Mezarje: VLAKOVO