Kontakt telefon:
Telefon: +387 33 712 800
(aktivan 24 sata)
Fax: +387 33 712 801

Datum preseljenja:

Ponedjeljak,
06.02.2023.

Dženaza:

Petak,
10.02.2023. u
13:30h
Mezarje: BARE

Datum preseljenja:

Ponedjeljak,
06.02.2023.

Dženaza:

Srijeda,
08.02.2023. u
13:00h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Subota,
04.02.2023.

Dženaza:

Srijeda,
08.02.2023. u
13:00h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Subota,
04.02.2023.

Dženaza:

Srijeda,
08.02.2023. u
13:00h
Mezarje: HAMBINA CARINA

Datum preseljenja:

Ponedjeljak,
06.02.2023.

Dženaza:

Srijeda,
08.02.2023. u
15:30h
Mezarje: RAVNE BAKIJE

Datum preseljenja:

Ponedjeljak,
06.02.2023.

Dženaza:

Srijeda,
08.02.2023. u
13:00h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Subota,
04.02.2023.

Dženaza:

Srijeda,
08.02.2023. u
13:00h
Mezarje: BOGOVIĆI - PALE

Datum preseljenja:

Nedjelja,
05.02.2023.

Dženaza:

Srijeda,
08.02.2023. u
15:30h
Mezarje: GORNJI KOTORAC

Datum preseljenja:

Nedjelja,
05.02.2023.

Dženaza:

Utorak,
07.02.2023. u
15:00h
Mezarje: NIŠAN - JARČEDOLI

Datum preseljenja:

Nedjelja,
05.02.2023.

Dženaza:

Utorak,
07.02.2023. u
13:00h
Mezarje: STRANE - HRENOVICA