Kontakt telefon:
Telefon: +387 33 712 800
(aktivan 24 sata)
Fax: +387 33 712 801

Datum preseljenja:

Srijeda,
21.04.2021.

Dženaza:

Petak,
23.04.2021. u
15:00h
Mezarje: KAMENICA - PODGRAB

Datum preseljenja:

Srijeda,
21.04.2021.

Dženaza:

Petak,
23.04.2021. u
13:30h
Mezarje: BOBOVICA - TRNOVO

Datum preseljenja:

Utorak,
20.04.2021.

Dženaza:

Četvrtak,
22.04.2021. u
13:15h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Utorak,
20.04.2021.

Dženaza:

Četvrtak,
22.04.2021. u
15:00h
Mezarje: HAMBINA CARINA

Datum preseljenja:

Utorak,
20.04.2021.

Dženaza:

Četvrtak,
22.04.2021. u
17:00h
Mezarje: BOROVI - SVRAKE

Datum preseljenja:

Utorak,
20.04.2021.

Dženaza:

Četvrtak,
22.04.2021. u
14:45h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Utorak,
20.04.2021.

Dženaza:

Četvrtak,
22.04.2021. u
14:15h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Srijeda,
21.04.2021.

Dženaza:

Četvrtak,
22.04.2021. u
15:30h
Mezarje: GRAHOVIŠTE - BARICA

Datum preseljenja:

Ponedjeljak,
19.04.2021.

Dženaza:

Srijeda,
21.04.2021. u
12:15h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Nedjelja,
18.04.2021.

Dženaza:

Srijeda,
21.04.2021. u
12:45h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Nedjelja,
18.04.2021.

Dženaza:

Srijeda,
21.04.2021. u
14:00h
Mezarje: KOVAČI - HRASNICA

Datum preseljenja:

Ponedjeljak,
19.04.2021.

Dženaza:

Srijeda,
21.04.2021. u
15:00h
Mezarje: BOROVI - SVRAKE

Datum preseljenja:

Petak,
16.04.2021.

Dženaza:

Srijeda,
21.04.2021. u
13:45h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Ponedjeljak,
19.04.2021.

Dženaza:

Srijeda,
21.04.2021. u
12:45h
Mezarje: VLAKOVO