Kontakt telefon:
Telefon: +387 33 712 800
(aktivan 24 sata)
Fax: +387 33 712 801

Datum preseljenja:

Subota,
27.05.2023.

Dženaza:

Ponedjeljak,
29.05.2023. u
17:00h
Mezarje: SUHODOL - BUTMIR

Datum preseljenja:

Subota,
27.05.2023.

Dženaza:

Ponedjeljak,
29.05.2023. u
14:00h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Nedjelja,
28.05.2023.

Dženaza:

Ponedjeljak,
29.05.2023. u
14:00h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Subota,
27.05.2023.

Dženaza:

Ponedjeljak,
29.05.2023. u
14:00h
Mezarje: SALATINA - ČAJNIČE

Datum preseljenja:

Petak,
26.05.2023.

Dženaza:

Ponedjeljak,
29.05.2023. u
17:15h
Mezarje: KOVAČI - HRASNICA

Datum preseljenja:

Subota,
27.05.2023.

Dženaza:

Nedjelja,
28.05.2023. u
15:00h
Mezarje: KOVAČI - HRASNICA

Datum preseljenja:

,
.

Dženaza:

Subota,
27.05.2023. u
14:00h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Četvrtak,
25.05.2023.

Dženaza:

Subota,
27.05.2023. u
17:00h
Mezarje: NIŠAN - JARČEDOLI

Datum preseljenja:

Četvrtak,
18.05.2023.

Dženaza:

Subota,
27.05.2023. u
14:30h
Mezarje: BARE

Datum preseljenja:

,
.

Dženaza:

Subota,
27.05.2023. u
14:00h
Mezarje: VLAKOVO