Kontakt telefon:
Telefon: +387 33 712 800
(aktivan 24 sata)
Fax: +387 33 712 801

Datum preseljenja:

Petak,
02.12.2022.

Dženaza:

Ponedjeljak,
05.12.2022. u
13:00h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Subota,
03.12.2022.

Dženaza:

Ponedjeljak,
05.12.2022. u
13:00h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Subota,
03.12.2022.

Dženaza:

Ponedjeljak,
05.12.2022. u
13:00h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Petak,
02.12.2022.

Dženaza:

Nedjelja,
04.12.2022. u
14:30h
Mezarje: LUKE-TARČIN

Datum preseljenja:

Četvrtak,
01.12.2022.

Dženaza:

Subota,
03.12.2022. u
13:00h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Četvrtak,
01.12.2022.

Dženaza:

Subota,
03.12.2022. u
13:00h
Mezarje: GRAHOVIŠTE - BARICA

Datum preseljenja:

Petak,
02.12.2022.

Dženaza:

Subota,
03.12.2022. u
13:00h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Četvrtak,
01.12.2022.

Dženaza:

Subota,
03.12.2022. u
13:00h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Petak,
02.12.2022.

Dženaza:

Subota,
03.12.2022. u
14:15h
Mezarje: VRBANJA - TARČIN

Datum preseljenja:

Četvrtak,
01.12.2022.

Dženaza:

Subota,
03.12.2022. u
13:00h
Mezarje: HAMBINA CARINA