Izvod iz Statuta „Jedileri“ d. o. o. za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

ZASTUPANJE

 • Poslovanje Društva vodi i Društvo zastupa direktor.
 • Direktor je ovlašten da poduzima sve radnje i obavlja sve poslove u ime i za račun Društva, bez ograničenja (zakonski zastupnik).
 • Direktora  u vrijeme njegove odsutnosti (službeni put, spriječenost za rad zbog bolesti, godišnji odmor i ostala odsustva) zamjenjuje lice koje direktor pismeno ovlasti.
 • Za vrijeme odsutnosti direktora duže od 60 dana, zamjenjuje ga lice koje odredi Skupština društva svojom odlukom.

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Društvo je organizovano kao jedinstvena  cjelina, a svoju djelatnost obavlja u sjedištu i van sjedišta.

UPRAVLJANJE  I RUKOVOĐENJE

Društvom upravlja član – osnivač Društva kao vlasnik kapitala putem Skupštine, Nadzornog odbora i Uprave  društva.

SKUPŠTINA

Društvom upravlja član – osnivač Društva kao vlasnik kapitala putem Skupštine, Nadzornog odbora i Uprave  društva.

UPRAVA DRUŠTVA

 • Poslovanje Društva vodi i društvo zastupa uprava.
 • Funkciju uprave Društva obavlja direktor Društva.
 • Direktora Društva imenuje Skupština Društva.
 • Direktor Društva odgovara Skupštini Društva.
 • Mandat direktora traje 4 godine.

NADZORNI ODBOR

 • Nadzorni odbor sačinjava predsjednik i dva člana koje bira i razrješava Skupština.
 • Predsjednik i članovi Nadzornog odbora biraju se istovremeno na period od četiri  godine.
 • Isto lice može biti imenovano za predsjednika ili člana Nadzornog odbora više puta bez ograničenja.

Postanite član

Lica koja su navršila 40 godina starosti u obavezi su plaćati takozvani pristupni iznos (pristupnica), a nivo pristupnice koju plaća lice koje želi biti članom za finansiranje usluga ukupa određuje se prema godinama starosti nosioca članstva i činjenici o članstu u Islamskoj zajednici
Saznaj više

Kontaktirajte nas

U slučaju bilo kakvih pitanja, možete nas kontaktirati putem telefona, emaila ili direktno u našim prostorijama. Kontakt podaci su navedeni u sekciji Kontakt. Na telefon smo dostupni smo 24 sata dnevno.
Saznaj više