Pogrebna djelatnost je osnovna djelatnost ovoga Društva i obuhvata niz aktivnosti koje je potrebno uraditi kako bi na kvalitetan način bio izvršen tehnički dio dženaze i umrli na dostojanstven način bio ispraćen do krajnjeg odredišta ovoga prolaznoga svijeta – mezaristana, a što obuhvata: prijavu smrtnog slučaja, prijevoz umrlog do gasulhane, zavođenje podataka u knjige evidencija, izradu posmrtnica, objavu posmrtnica u informativnim glasilima, izradu i naplatu računa, razmjenu podataka i informacija kada je to potrebno sa subjektima od značaja za djelatnost Društva, kompletiranje pokopne opreme, te poslije vjerskog čina gasulenja i opremanja,  prijevoz rahmetlije do izabranog mezaristana.

Prijavu smrtnog slučaja vrši uži član porodice, a dokumentacija koja je neophodna da bi se organizovao ukop je:

 • potvrda o smrti (važna je porodici za vađenje matičnog dokumenta Izvod iz MKU) i
 • dozvola za ukop (dokument potreban pokopnom  društvu).

Ukop umrle osobe se ne može obaviti dok se ne obavi pregled umrlog. Pregled umrle osobe vrši doktor medicine (mrtvozornik).

Vrijeme i uzrok smrti građana umrlih u zdravstvenoj ustanovi utvrđuje doktor medicine te ustanove, a  uzrok i vrijeme smrti  nastale izvan zdravstvene ustanove utvrđuje, po pravilu, ljekar mrtvozornik – uposlenik JU „Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo“  ili ljekar mrtvozornik – uposlenik JU „Domovi zdravlja Kantona Sarajevo“, te nakon pregleda izdaje zakonom propisanu dokumentaciju (dozvola za ukop i potvrda o smrti).

U slučaju kada iz određenih razloga nije obezbijeđena navedena dokumenttaciju, pokopno društvo „Jedileri“ d. o. o. Sarajevo  će pokrenuti  aktivnosti na pribavljanju iste.

Matični dokument izvod iz MKU (smrtni list) dobiva se u matičnom uredu općine gdje je smrt utvrđena. Zakonski rok za pribavljanje smrtnog lista jeste 30 dana od dana smrti, a za dobivanje istog  potrebno je obezbijediti sljedeća dokumenta:

 • Izvod iz MKR,
 • Izvod iz MKV (za udate i oženjene),
 • Potvrda o smrti ( dva originalna primjerka),
 • Kopija lične karte

Pokopno društvo „Jedileri“ d. o. o Sarajevo , vršeći svoju osnovnu djelatnost, u obavezi je obezbijediti sve ono što je potrebno (oprema i usluge), kako bi se organizovao ukop na mezaristanu za koji se odluči porodica. U tu svrhu obezbijedit će se:

oprema:

 Količina  Cijena  Iznos
 tabut
 nasloni
 bašluk
 kefini
 posmrtni oglasi
 sitni pribor
 sanduk
 1.1. Pojedinačna vrijednost dobara bez PDV
 1.2. P.D.V.17%

i usluge:

 gasulhana
 pokopna kola
 čoha i mekjurtija
 dostava umrlog i opreme
mrtvozorstvo (po potrebi)
skeniranje
 2.1. Pojedinačna vrijednost usluga bez PDV
 2.2. P.D.V.17%

te usluge trećih lica, u ovisnosti od  elemenata naplate kao:

ukop
mrtvačnica Bare (prosektura)
kapela Vlakovo
kapela Bare
otežani uvjeti kopanja
skeniranje
3.1.Pojedinačna vrijednost usluga drugih bez PDV
3.2. P.D.V. 17%

Cijenovnik opreme i usluga koje pruža pokopno društvo „Jedileri“ d. o. o. Sarajevo donosi Skupštima Društva.

Cijena osnovnog paketa usluga koji podrazumijeva obezbjeđenje pokopne opreme i usluga za ukop na mezaristanima koji se nalaze na području Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo je
588,51 KM (petstotinaosamdesetosamkonvertibilnihmaraka),
a cijena osnovnog – redovnog paketa pokopne opreme i usluga za ukop na mezraistanima kojima gazduje KJKP „Pokop“ (Vlakovo,  Bare, Stadion, Lav i Obad) iznosi 588,51 KM + usluge KJKP „Pokop“- a,  što ukupno iznosi
927,52 (devetstotinadvadesetsedam i 52/100 KM).

Kod organizacije ukopa na mezaristanima kojima gazduje KJKP „Pokop“ , u jedinstvenoj fakturi su sadržane i obaveze prema istom, u skladu sa Ugovorom.

U pravilu, naručilac usluga – fizičko lice,  plaća ispostavljenu fakturu gotovinski ili ako je u pitanju  naručilac usluga – pravno lice,  plaća ispostavljenu fakturu virmanski, uz davanje zahtjeva (narudžbenica).

Pravo na  naplatu (refundaciju) srdstava  za  plaćanje računa za organizaciju ukopa građani ostvaruju na razne načine:

 • uposlenici  državnih institucija raznih nivoa,  uposlenici javnih preduzeća, javnih ustanova i preduzeća, radnici firmi u privatnom sektoru, (u skladu sa pravilnicima istih o primanjima koje nemaju karakter plaće, u šta spadaju i naknade za smrtni slučaj),
 • boračka populacija (demobilisani borci, članovi uže porodice RVI, članovi uže porodice šehida, nosioci raznih ratnih priznanja i sl.) definisani su Zakonom o dadatnim pravima boraca K. S., a ostvarivanje prava vrši se podnošenjem zahtjeva nadležnoj općinskoj službi za boračka pitanja),
 • socijalni slučajevi, isključivo korisnici  stalne socijalne pomoći, definisani su Uredbom o subvencioniranju troškova dženaze- sahrane – ukopa,  ostvarivanje prava vrši se podnošenjem zahtjeva Službi socijalne zaštite općine gdje se osoba kao korisnik stalne socijalne pomoći nalazi na evidenciji,
 • penzioneri, ukoliko su članovi penzionog fonda, ostvarivanje prava vrši se podnošenjem zahtjeva  udruženju penzionera – penzioni fond,
 • majka porodilja za umrlo dijete,  ostvaruje prava kod nadležnog općinskog organa uprave,

PRIJEVOZ UMRLIH OSOBA IZ INOSTRANSTVA

Pokopno društvo  „Jedileri“ d. o. o. Sarajevo pruža usluge prijevoza iz inostranstva, (Zapadna Evropa) kao i usluge prijevoza  iz Sarajeva u zemlje okruženja. (Rep. Hrvatska, Rep. Crna Gora, Rep. Makedonija, Rep. Srbija i Kosovo).
Takođe, vrši se uvezivanje i prihvat umrlih sa aerodroma Burmir u Sarajevu iz udaljenih, prekookeanskih zemalja (SAD, Norveška, Kanada, V. Britanija, Irska i sl.).

U ambasadi ili konzulatu Bosne i Hercegovine u zemlji iz koje se umrli prevozi,   ili u ambasadi ili konzulatu zemalja u okruženju smještenih u Sarajevu, na osnovu propisane dokumentacije dobiva se sprovodnica.

Za navedenu aktivnost potrebno je obezbijediti sljedeće:

 • lična karta umrle osobe ili pasoš
 • internacionalni obrazac rodnog lista (matični ured općine rođenja)
 • vjenčani list za udate i oženjene (matični ured općine vjenčanja)
 • uvjerenje u državljanstvu (matični ured općine rođenja)
 • potvrda o obezbijeđenom grobnom mjestu (daje institucija koja upravlja mezaristanom)
 • dozvola za ukop (izdaje ljekar mrtvozornik)
 • potvrda o smrti (izdaje ljekar mrtvozornik)
 • Izvod iz MKU (izdaje matični ured općine)
 • ovjerenu punomoć  člana porodice (izjavu o  davanju saglasnosti da pokopno društvo “Jedileri“ d. o. o. Sarajevo može u ime porodice vrštiti radnje vezano za organizovanje transporta umrle osobe ( punomoć se vadi na protokolu bilo koje općine)
 • cijena usluga je po dogovoru, a istu određuje udaljenost od mjesta smrti (grada, države) do mjesta ukopa, te vrsta sadržaja paketa usluga.

Pročitaj više