Cijenovnik opreme i usluga koje pruža pokopno društvo „Jedileri“ d. o. o. Sarajevo donosi Skupštima Društva.

Cijena osnovnog paketa usluga koji podrazumijeva obezbjeđenje pokopne opreme i usluga za ukop na mezaristanima koji se nalaze na području Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo je 588,51 KM (petstotinaosamdesetosamkonvertibilnihmaraka), a cijena osnovnog – redovnog paketa pokopne opreme i usluga za ukop na mezraistanima kojima gazduje KJKP „Pokop“ (Vlakovo,  Bare, Stadion, Lav i Obad) iznosi 588,51 KM + usluge KJKP „Pokop“- a,  što ukupno iznosi 940,31 (devetstotinačetrdeset i 31/100 KM).

Kod organizacije ukopa na mezaristanima kojima gazduje KJKP „Pokop“ , u jedinstvenoj fakturi su sadržane i obaveze prema istom, u skladu sa Ugovorom.

U pravilu, naručilac usluga – fizičko lice,  plaća ispostavljenu fakturu gotovinski ili ako je u pitanju  naručilac usluga – pravno lice, plaća ispostavljenu fakturu virmanski, uz davanje zahtjeva (narudžbenica).

Pravo na  naplatu (refundaciju) srdstava  za plaćanje računa za organizaciju ukopa građani ostvaruju na razne načine:

  • uposlenici  državnih institucija raznih nivoa,  uposlenici javnih preduzeća, javnih ustanova i preduzeća, radnici firmi u privatnom sektoru, (u skladu sa pravilnicima istih o primanjima koje nemaju karakter plaće, u šta spadaju i naknade za smrtni slučaj),
  • boračka populacija (demobilisani borci, članovi uže porodice RVI, članovi uže porodice šehida, nosioci raznih ratnih priznanja i sl.) definisani su Zakonom o dadatnim pravima boraca K. S., a ostvarivanje prava vrši se podnošenjem zahtjeva nadležnoj općinskoj službi za boračka pitanja),
  • socijalni slučajevi, isključivo korisnici  stalne socijalne pomoći, definisani su Uredbom o subvencioniranju troškova dženaze- sahrane – ukopa,  ostvarivanje prava vrši se podnošenjem zahtjeva Službi socijalne zaštite općine gdje se osoba kao korisnik stalne socijalne pomoći nalazi na evidenciji,
  • penzioneri, ukoliko su članovi penzionog fonda, ostvarivanje prava vrši se podnošenjem zahtjeva  udruženju penzionera – penzioni fond,
  • majka porodilja za umrlo dijete,  ostvaruje prava kod nadležnog općinskog organa uprave,

Strana: 1 2 3

Postanite član

Lica koja su navršila 40 godina starosti u obavezi su plaćati takozvani pristupni iznos (pristupnica), a nivo pristupnice koju plaća lice koje želi biti članom za finansiranje usluga ukupa određuje se prema godinama starosti nosioca članstva i činjenici o članstu u Islamskoj zajednici
Saznaj više

Kontaktirajte nas

U slučaju bilo kakvih pitanja, možete nas kontaktirati putem telefona, emaila ili direktno u našim prostorijama. Kontakt podaci su navedeni u sekciji Kontakt. Na telefon smo dostupni smo 24 sata dnevno.
Saznaj više