Kontakt telefon:
Telefon: +387 33 712 800
(aktivan 24 sata)
Fax: +387 33 712 801

Datum preseljenja:

Petak,
16.04.2021.

Dženaza:

Ponedjeljak,
19.04.2021. u
11:00h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Petak,
16.04.2021.

Dženaza:

Ponedjeljak,
19.04.2021. u
13:45h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Petak,
16.04.2021.

Dženaza:

Nedjelja,
18.04.2021. u
14:00h
Mezarje: BISKUP-GLAVATIČEVO

Datum preseljenja:

Petak,
16.04.2021.

Dženaza:

Nedjelja,
18.04.2021. u
13:30h
Mezarje: SPILE-KIJEVO

Datum preseljenja:

Petak,
16.04.2021.

Dženaza:

Nedjelja,
18.04.2021. u
13:30h
Mezarje: IMAMOVIĆI-DELIJAŠ

Datum preseljenja:

Subota,
17.04.2021.

Dženaza:

Nedjelja,
18.04.2021. u
15:00h
Mezarje: VARDIŠTE - DRAGOVIĆI - PAZARIĆ

Datum preseljenja:

Ponedjeljak,
12.04.2021.

Dženaza:

Subota,
17.04.2021. u
12:15h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Četvrtak,
15.04.2021.

Dženaza:

Subota,
17.04.2021. u
12:45h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Četvrtak,
15.04.2021.

Dženaza:

Subota,
17.04.2021. u
12:45h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Četvrtak,
15.04.2021.

Dženaza:

Subota,
17.04.2021. u
13:30h
Mezarje: BALJIĆI - GORAŽDE

Datum preseljenja:

Četvrtak,
15.04.2021.

Dženaza:

Subota,
17.04.2021. u
17:00h
Mezarje: KOVAČI - HRASNICA

Datum preseljenja:

Srijeda,
14.04.2021.

Dženaza:

Subota,
17.04.2021. u
13:30h
Mezarje: BINJEŽEVO

Datum preseljenja:

Četvrtak,
15.04.2021.

Dženaza:

Subota,
17.04.2021. u
13:15h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Četvrtak,
15.04.2021.

Dženaza:

Subota,
17.04.2021. u
13:30h
Mezarje: BOROVI - SVRAKE