Kontakt telefon:
Telefon: +387 33 712 800
(aktivan 24 sata)
Fax: +387 33 712 801

Datum preseljenja:

Petak,
07.05.2021.

Dženaza:

Ponedjeljak,
10.05.2021. u
12:15h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Srijeda,
05.05.2021.

Dženaza:

Subota,
08.05.2021. u
14:00h
Mezarje: PLOČNIK - BJELIMIĆI

Datum preseljenja:

Četvrtak,
06.05.2021.

Dženaza:

Subota,
08.05.2021. u
12:15h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Četvrtak,
06.05.2021.

Dženaza:

Subota,
08.05.2021. u
12:45h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Četvrtak,
06.05.2021.

Dženaza:

Subota,
08.05.2021. u
10:30h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Srijeda,
05.05.2021.

Dženaza:

Subota,
08.05.2021. u
17:00h
Mezarje: OSTOJIĆI

Datum preseljenja:

Srijeda,
05.05.2021.

Dženaza:

Petak,
07.05.2021. u
14:15h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Četvrtak,
06.05.2021.

Dženaza:

Petak,
07.05.2021. u
16:00h
Mezarje: GRLIČIĆA BRDO

Datum preseljenja:

Utorak,
04.05.2021.

Dženaza:

Petak,
07.05.2021. u
17:00h
Mezarje: NIŠAN - JARČEDOLI

Datum preseljenja:

Utorak,
04.05.2021.

Dženaza:

Petak,
07.05.2021. u
14:15h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Srijeda,
05.05.2021.

Dženaza:

Petak,
07.05.2021. u
14:30h
Mezarje: LAV

Datum preseljenja:

Utorak,
04.05.2021.

Dženaza:

Četvrtak,
06.05.2021. u
12:45h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Subota,
01.05.2021.

Dženaza:

Četvrtak,
06.05.2021. u
12:45h
Mezarje: VLAKOVO

Datum preseljenja:

Srijeda,
05.05.2021.

Dženaza:

Četvrtak,
06.05.2021. u
14:00h
Mezarje: STRMAC-ROGATICA